به گزارشافکارخبر،محمد ابراهیم طریقت در خصوص فراروانی نام‌گذاری فرزندان ایرانی در ۶ ماهه نخست امسال اظهار داشت: ۱۰ نام اول برای پسران در ۶ ماهه نخست امسال به ترتیب، امیرعلی، محمد، علی، ابوالفضل، محمدطاها، امیرحسین، حسین، امیرعباس، امیرمحمد و محمدمهدی بوده است..

وی درباره ۸ نام فراوان برای دختران نیز اظهار داشت: فاطمه، زهرا، نازنین‌زهرا، یسنا، زینب، ریحانه، فاطمه‌زهرا و باران ۸ نام نخست در ۶ ماهه امسال برای فرزندان دختر ایرانی بوده است

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور درباره تغییر نام اظهار داشت: ۱۲ هزار نام و ۳۲ هزار نام خانوادگی در ۶ ماهه امسال تغییر یافته است که در سال گذشته ۲۲ هزار نام و ۶۵ هزار نام خانوادگی تغییر یافته بود.

در شش ماهه نخست امسال در کشور ۷۷۶ هزار و ۶۷۲ ثبت شده است.