به گزارشافکارخبر،سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه با حضور وزیر کشور و معاون اول رییس جمهور در سالن برج میلاد آغاز شد.

در این کنفرانس مدیران بیمه ها و شرکتها و ادارات مرتبط با سوانح و بحران حضور دارند.

همچنین در این کنفرانس از ترجمه سند جهانی چارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری سوانح رونمایی شد.

مدیریت بحران های شهری و روستایی، نقش بیمه در کاهش آسیب پذیری و خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه؛ نقش مقاوم سازی در کاهش آسیب پذیری، نقش ارتباطات و اطلاعات و فناوری های نوین در مدیریت بحران و آسیب پذیری و تاب آوری شریانهای حیاتی در حوادث و بلایا جزو محورهای این کنفرانس ۲ روزه است.