به گزارشافکارخبر،فانی وزیر آموزش و پرورش درخصوص افزایش حقوق فرهنگیان گفت: اولین ماهی که باید حقوق فرهنگیان رتبه بندی شده اضافه می‌شد به حساب صندوق بازنشستگی واریز شد ولی از ماه‌های آینده این مابه‌التفاوت اضافه خواهد شد.

وی در ادامه گفت: از ماه‌های آینده حقوق همکاران با همین افزایش پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: بنابراین همکاران عزیزی که احکامشان از تاریخ ۹۴/۷/۱ در رتبهبندی صادر شده است افزایش حقوق ماه اولشان به حساب صندوق بازنشستگی که طبق قانون جاری در سالهای متمادی واریز شده است ولی از آبانماه حقوقشان با همین افزایش پرداخت خواهد شد.