به گزارشافکارخبر،باقر زاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: در طرح جدیدی که ما در نظر گرفته‌ایم، هم آموزش دهندگان و هم کودکان کاری که به دلیل کار کردن فرصت تحصیل نداشته‌اند از مزایایی برخوردار خواهند بود و کسانی که دچار معلولیت هستند و امکانات ایاب و ذهاب ندارند، مبلغی به آنها داده شود یا به آموزش دهنده، مبلغی در قبال رفتن به منزل فرد و آموزش او داده شود.

وی افزود: در سال تحصیلی گذشته حدود ۱۸ هزار نفر از کودکان ۱۰ تا ۱۹ سال، تحت پوشش فعالیت‌های سواد آموزی قرار گرفتند که در حال حاضر ما ۲۵ هزار نفر را هدف گذاری کرده‌ایم و امیدواریم که باحمایت موسسات دولتی این طرح اجرایی شود، اما اگر شخصی تحت پوشش مدرسه باشد و یا بانک‌های اطلاعاتی ما نشان دهد که این افراد سابقه‌ی تحصیلی بیش از سوم ابتدایی داشته، علی القاعده مشمول این طرح نمی‌شود.

باقر زاده اظهار کرد: هزینه کتاب، ‌ لوازم التحریر، بیمه و لباس فرم مدرسه پرداخت می‌شود و اگر با تاخیر وارد مدرسه شود مکانیسم جبران خدمات برای معلم مربوطه دانش‌آموز در نظر گرفته می‌شود.

وی اظهار کرد: عمدتا بستری که دولت برای این طرح در نظر گرفته است، شامل موسسات غیر دولتی می‌باشد البته تمام فعالیت‌های سوادآموزی ما هم از زوایه غیر دولتی دنبال می‌شود، همچنین اصل حمایت برای افراد زیر ۱۰ سال را آموزش و پرورش انجام می‌دهد و ما فقط مقدمات حضور فرد را انجام می‌دهیم و اگر این فرد بالای ۱۰ سال سن داشته باشد، علاوه بر حمایت‌های مقدماتی، کل هزینه آموزش وی توسط سازمان نهضت سواد آموزی پرداخت می‌شود مشروط به این که فرد بی‌سواد بودنش محرض شود.

وی در پایان گفت: در این طرح آموزش دهنده ۱۵ درصد حقالزحمه دریافت میکند، علاوه بر آن فردی هم که با سواد میشود طبق مصوبه دولت، پاداش ۱۳۴ هزار تومانی دریافت میکند، همچنین پیش بینی میشود که این حمایت ها در سال آینده تا دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد.