به گزارشافکارخبر،سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا اظهار کرد: طرح زوج و فرد توسط شورای عالی ترافیک در گذشته تصویب شد و در حال حاضر در شورای عالی هماهنگی ترافیک که ریاست آن را وزیر کشور برعهده دارد تصمیم گرفته شده طرح زوج و فرد فعلی باقی بماند ضمن آن که پلیس راهور در دهه ۷۰ پیش قدم در اجرای طرح کاهش آلودگی هوا بوده که به صورت موقت این طرح اجرا شود.

وی در ادامه به علت اجرا نشدن طرح کاهش اشاره کرد و افزود: طرح LEZ برای جلوگیری از جوانب و تبعات آن باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و اجرای این طرح نیاز به الزاماتی دارد که لازم است فراهم شود.

سردار مهری بیان کرد: طرح LEZ در کشورهای اروپایی در شرایطی به اجرا در آمده که خودروها(حتی خودروهای سفر) باید هر سال نسبت به اخذ معاینه فنی خودرو اقدام کنند در حالی که در قانون کشور ما خودروهای سفر تا ۵ سال نیاز به معاینه فنی ندارد و همین امر می‌تواند در اجرای طرح تاثیر گذار باشد در کشورهای اروپایی که طرح LEZ به مرحله اجرا درآمد خودروهای سفر بعد از ۵ سال اسقاط می‌شود.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: طرح LEZ یا همان طرح کاهش زمانی اجرا میشود که تبعات کمتری گریبانگیر مردم شود.