به گزارشافکارخبر،مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: فردا(دوشنبه) ۲۵ آبان ماه دادگاه رسیدگی به برخی از تخلفات و جرائم مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در زمان تصدی گری خود در دادگاه وی‍‍ژه کارکنان دولت در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ به ریاست قاضی حیدری برگزار می شود.

وی افزود: این پرونده دارای چندین شاکی است که از جمله آن‌ها می توان به سازمان تامین اجتماعی، هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و تعدادی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد.

گفتنی است؛ چندی پیش بخشی از پرونده سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برای رسیدگی به شکایات سازمان تامین اجتماعی و ولی دم یکی از کشته شدگان کهریزک برگزار و مرتضوی در پرونده شکایت ولی دم محسن روح الامینی تبرئه شد.

مرتضوی در بخش شکایت سازمان تامین اجتماعی نیز به ۴۶ میلیون تومان رد مال و یک سال حبس که شش ماه آن، تعلیقی است، محکوم شد که هنوز به مرحله اجرا نرسيده است.