به گزارشافکارخبر،سرهنگ حسن عابدی جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: در ساعت ۲۱:۲۰ شب گذشته یک دستگاه موتور سیکلت وارد تونل توحید می شود و با توجه به بی اعتنایی به تابلوی ورود ممنوع پس از آنکه وارد تونل شد، کنترل خود را از دست می دهد و با دیواره تونل برخورد کرد.

وی در ادامه افزود: راکب موتور سوار در پی این حادثه جان خود را از دست داد؛ این در حالی است که اگر راکب از کلاه ایمنی استفاده می کرد شاید خانواده ای در غم از دست دادن عزیزشان نبودند.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به علت حادثه اشاره کرد و اظهار داشت : کارشناسان پلیس با حضور در صحنه حادثه علت این تصادف را عدم توجه به جلو از جانب راکب موتور سوار اعلام کردند.