به گزارشافکارخبر،در دویست و هفتمین جلسه شورا طرح مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای ایام اربعین مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان بررسی این طرح علیرضا دبیر با تشریح ماده واحده آن گفت: با عنایت به بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و نظر به اقدامات ارزنده و برنامه های شهرداری تهران در سال گذشته در خصوص مراسم اربعین حسینی و با توجه به انتظارات و مطالبات همشهریان تهرانی و زائرین امام حسین(ع) در سال جاری و به منظور برگزاری با شکوه ایام اربعین حسینی و ارائه خدمات مطلوب و مناسب و کمک به ایجاد پایگاه های مورد نیاز به شهرداری تهران اجازه داده می شود ضمن جذب کمک های مردمی و خیرین و همچنین از محل اعتبار در اختیار شهرداری تهران تا سقف مبلغ ۵۰ میلیارد ریال نسبت به تامین نیازهای فوق اقدام و گزارش آن را در مدت سه ماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

وی در ادامه تبصره های این ماده را نیز قرائت کرد و افزود: تشکیل ستاد اربعین با حضور معاونین، شهرداران و واحد های ذی ربط و نیز تعیین دو نفر از اعضای شورای شهر به انتخاب شورا و به عنوان ناظر در ستاد مذکور از تبصره های این ماده خواهد بود.

دبیر همچنین تاکید کرد: بر اساس تبصره این ماده واحده هر نوع هزینه کرد توسط شهرداری های مناطق تخلف است و هزینه باید از طریق تصمیمات ستاد صورت پذیرد.

عبدالحسین مختاباد گفت: ما کمکی که به این مراسم می کنیم با بازخورد مناسبی روبرو نشده است. امروزه شرکت ها و پیمانکارانی هستند که ۶ ماه می شود که مطالبات خود را دریافت نکرده اند و از شهرداری طلبکارند و این در حالی است که تزریق یکی دو میلیارد تومان تاثیر زیادی در زندگی کارگران این شرکت ها دارد.

وی ادامه داد: اگر هم قصد کمک داریم باید گزارش حسابرسی دقیقی از هزینه کرد، مبالغ تخصیص یافته به شورا ارائه شود چرا که این پول بیت المال است.

مختاباد تاکید کرد: گزارشی از هزینه کرد سال گذشته برای این مراسم ارائه نشده است.

مجتبی شاکری در ادامه گفت: تجمع زائران ابا عبدالله الحسین(ع) در مراسم اربعین یک حادثه ی بی نظیر در تمام کره زمین است و هیچ جا را نمی توان سراغ داشت که این جمعیت در راستای یک موضوع خاص دور هم جمع شوند.

وی ادامه داد: من با موضوع مختاباد موافقم که باید گزارش هزینه کرد ها ارائه شود ولی این را نیز در نظر بگیرید که مبلغ ۵ میلیارد تومان مبلغ بسیار ناچیزی است برای این مراسم در حالی که آثار و تبعات مراسم اربعین صدها برابر اثر گذاری بیشتری از برنامه هایی دارد که بعضا در بوستان هایمان برپا می کنیم.

محسن سرخو گفت: در شهر های کربلا و نجف زیر ساخت های مدیرت شهری بسیار ضعیف است که نمونه بارز آن را می توان در جمع آوری زباله دید. اگر قرار به هزینه کرد باشد به نظر من بهترین راه مصرف آن کمک به همین موضوع است نه آنکه بی حساب و کتاب هزینه کنیم.

وی ادامه داد: من هم موافقم که باید گزارش سال قبل در صحن شورا ارائه شود چرا که آمار و اطلاعات موجب برنامه ریزی بهتر برای سال های آتی خواهد بود. این را هم بگویم افتخار ما است که بتوانیم در راه سالار شهیدان قدمی برداریم اما با حساب و کتاب.

حجت الاسلام و المسلمین ناصحی گفت: به نظر من بهتر است که شهرداری در سال های آتی لایحه ای در این زمینه ارائه کند تا این بودجه شکل قانونی تری به خود گیرد.

در ادامه جلسه هادی ساعی و اسماعیل دوستی نیز پیشنهاداتی را ارائه دادند که بر طبق آن مقرر شد گزارش های عملکرد هزینه ای شهرداری تهران در این زمینه به شورا ارائه شود و تاکید داشتند بیشتر هزینه ها در داخل کشور و در مرز ها صورت پذیرد.

در ادامه جلسه این طرح به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید. در این جلسه همچنین محسن پیر هادی و رحمت الله حافظی به عنوان ناظران بر حسن اجرای مصوبه از سوی اعضای شورا انتخاب شدند.