به گزارشافکارخبر،۵۵ دقیقه بامداد امروز مدیر روستا بازپرس کشیک ویژه قتل به دنبال اعلام کلانتری ۱۶۱ ابوذر در صحنه حضور یافت و با پیکر حلق‌آویز شده زنی ۲۱ ساله در شرق تهران روبرو شد.

براساس اظهارات همسر زن حلق‌آویز شده، زمانیکه وی به منزل بازگشته بود از آنجا که کلیدی در پشت درب قرار داشته است نتوانسته است درب را باز کند اما در تلاش مجدد گویا کلید از پشت درب تکان خورده و وی می‌تواند درب را بگشاید.

شوهر جانباخته اعلام می‌کند پس از ورود به خانه همسر خویش را صدا کردم و بخش‌هایی از خانه از جمله آشپزخانه سر زدم تا اینکه وارد اتاق شدم، هنگامیکه خواستم چراغ اتاق را روشن کنم متوجه شدم که کلید کار نمی‌کند و در همین هنگام که به محل لامپ نگاه می‌کردم متوجه پیکر آویخته شده همسرم شدم.

وی می‌افزاید: به محض دیدن پیکر همسرم پاهای او را گرفته و پیکر وی را پایین آوردم و با کمک همسایه به بیمارستان رساندم که در بیمارستان مشخص شد وی جان باخته است.

براساس اظهارات پدر متوفی زن و شوهر با هم اختلاف داشتند و متوفی قصد ترساندن همسر خود را داشت.