به گزارشافکارخبر،اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری امروز یکشنبه ۲۴ آبان احکام مسئولیت‌های جدید خود را دریافت کردند.

در این رابطه سعید لک مدیر روابط عمومی سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به برگزاری انتخاب رئیس کل این سازمان توسط اعضای جدید هیئت رئیسه سازمان نظام پرستاری کشور به تسنیم گفت: بر این اساس علی محمد آدابی با ۱۹ رای به عنوان رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران انتخاب شد.

همچنین طاهره زاهد صفت به عنوان رئیس شورای عالی و سید رضا مظلوم و حسین پوپ به عنوان نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم انتخاب شدند و در نهایت حمید چراغی نیز به عنوان دبیر شورای عالی نظام پرستاری انتخاب شد.