به گزارش افکارخبر به نقل از فارس، فرزاد هوشیار پارسیان با بیان اینکه متکدیان افغانستانی را رد مرز می‌کنیم گفت: می خواهمی به سمت شهر بدون گدا برویم.

وی ادامه داد: متکدیان افغانستانی پس از جمع آوری طی توافقات صورت گرفته رد مرز می‌شوند.

رئیس سازمان رفاه شهرداری تهران افزود: زنان و مردان متکدی بعد از جمع آوری در زمان مشخصی در مراکز نگهداری و بعد در جهت ساماندهی آنها اقدام می‌شود.

هوشیار پارسیان گفت که بزودی طرح ویژه ای در زمینه متکدیان ارائه خواهیم کرد.