به گزارش افکارخبر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،  چندی پیش عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه مترو چیتگر در حین سرکشی بر روی سکو مشاهده کردند فردی با حرکات مشکوک در حال صحبت با دستفروشان است.

 

ماموران پلیس متروی تهران، جهت بررسی جلوتر رفته که دستفروشان اعلام کردند: این فرد(مظنون) که خود را مسئول انتظامات مترو معرفی نموده مدتی است از آنها در قبال کار در مترو پول و اجناس دریافت می کند.

 

در ادامه فرد مذکور خود را به هویت "فرامرز" 33ساله  معرفی و هیچگونه مدارک و کارت شناسایی برای اثبات ادعای خود نداشت که به اتاق پلیس منتقل و در بررسی به عمل آمده معترف شد که خود را مامور مترو معرفی کرده است.