به گزارش افکارخبر، با توجه به فرارسیدن اربعین حسینی، مرزهای شلمچه، چزابه و مهران با توجه به خواست طرف عراقی بسته شد.

بر اساس این گزارش، مرز مهران از ظهر روز گذشته بنا بر اعلام طرف عراقی مبنی بر عدم پذیرش زائران اربعینی حسینی از روز سه شنبه، بسته شد و زائران حسینی تنها قادر به ورود به کشور از این نقطه مرزی هستند.