به گزارش افکارخبر، علی همت محمودنژاد افزود: از دکتر روحانی می خواهیم نسبت به صدور پیام کاربردی برای معلولان در روز جهانی آنها اقدام کند تا مسئولان و وزرا آن را به عنوان یک فرمان بالادستی در جهت رفع مشکلات و ارتقاء زندگی معلولان بکار گیرند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون معلول در کشور زندگی می کنند که منتظر دریافت این پیام هستند و در روز ۱۲ آذر ۶۰۰ میلیون نفر در سراسر دنیا این روز را گرامی می دارند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان تاکید کرد: دبیرکل سازمان ملل و روسای جمهور کشورها پیام روز جهانی معلولان را به دنیا و کشورهای دیگر صادرمی کنند.

محمود نژاد از استانداران و فرمانداران نیز خواست تا معلولان شاغل در دستگاه های خود را به دلیل معلولیت و مشارکت در فعالیت های نهادها و دستگاه ها مورد تقدیر قرار دهند.