به گزارش افکارخبر،یکی از مسافران حاضر در قطار اظهار داشت: واگن 6 قطار 183 رجا از مشهد به مقصد اراک  دچار نقص فنی شده و مسافران به واگن رستوران منتقل و سیس واگن 6 را از ریل خارج کردند. 

 

وی افزود: در پی اعتراض مسافران که چرا آنها به اینجا منتقل شدند کسی پاسخگو نیست و مسافران این واگن به سمت تهران در حرکت هستند و این مسافران در حالت سردرگمی به سر می‌برند.