به گزارش افکارخبر، سردار محمد جواد زاده کمند گفت: همه پلیس های تخصصی در راستای امنیت و نظم زائرین اربعین اقدامات گسترده ای را انجام دادند و مرزبانی یکی از مجموعه هایی بود که با استفاده از تمام توان و امکانات خود به خوبی به انجام وظیفه پرداخت .

وی افزود: مرزبانان کشورمان با برگزاری چندین نشست با مرزبانان عراقی، هماهنگی و تعامل خوبی را داشتند که حاصل آن انجام ماموریت اربعین امسال بدون هیچ مشکلی بود.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: امیدورام با ادامه نشست های دیپلماتیک مرزی بازگشت زوار با سرعت انجام گیرد.