به گزارش خبرگزاری زنان ایران، فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس جمهور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایونا ضمن تاکید بر نقش موثر زنان در مقابله با شبیه خون فرهنگی گفت: زنان نظام مقدس جمهور ی اسلامی ایران، سربازان جبهه مبارزه علیه جنگ نرم اند.

بداغی با اشاره به اینکه ابزار اصلی جنگ نرم، ابزاری فرهنگی است تاکید کرد: اسلحه جنگ نرم دشمن در واقع به سوی زنان ما گرفته شده، چرا که ابزار و هدف اصلی دشمن چیزی جز تغییر سبک زندگی زنان مسلمان و تزلزل بنیان خانواده در کشور های اسلامی نیست.

وی در ادامه افزود: به طبع زنان با تربیت صحیح فرزندان و عمل کردن بر طبق آداب اسلامی همراه با نحوه حضور اجتماعی و رعایت حجاب اسلامی می توانند سربازان خط مقدم جبهه مبارزه با جنگ نرم دشمن باشند.

بداغی در پاسخ به سوال خبرنگار ایونا در ارائه تعریفی از زن ایرانی گفت: زنان عفیفی که با رعایت موازین شرعی، دارای نقش بسیار موفقی در عرصه تعلیم و تربیت، آموزش و مشارکت های سیاسی اند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت های اجتماعی زنان در تضاد با نقش مادری و همسری ایشان قرار نمی گیرد گفت: فعالیت هایی که زنان ما تا کنون در عرصه های سیاسی – اجتماعی – علمی و پژوهشی انجام داده اند نشان دهنده آن است که فعالیت های اجتماعی زنان، همراه با نقش های فطری زنان در خانواده و نقش تربیتی و اثر گزار ایشان قابل تلفیق و تجمیع است.

معاون حقوقی رییس جمهور با توجه به نقش امام در تعریف جایگاه فعلی زنان ایرانی و زنان مسلمان در اقصی نقاط جهان گفت: به نظر می رسد که امام مکتب جدیدی را در بین زنان پایه گزاری کرد و آن چیزی نیست جز حضور و مشارکت زنان در اجتماع با حفظ شعائر اسلامی.


بداغی با اشاره به اینکه زمانی که امام شروع به فعالیت کردند بین دو جریان افراط و تفریط محکم ایستادند تصریح کرد: در آن زمان دیدگاه خانه نشین کردن زنان و عدم حضور اجتماعی ایشان دیدگاه جا افتاده ای بود، این یعنی اینکه زنان اگر می خواستند حجاب را رعایت کنند می بایست از حضور در اجتماع صرف نظر می کردند.

وی ادامه داد: در مقابل، جریان های فمنیسم و روشنفکرانه جامعه زنان را به سمت حضور اجتماعی بدون رعایت حجاب و موازین شرعی ترغیب می کردند.


بداغی با اظهار امیدواری از پیشی گرفتن اندیشه امام(ره) در جامعه امروز نسبت به سایر اندیشه های پوچ و به اصطلاح روشنفکرانه گفت: خوشبختانه امروزه زنان ما با رعایت تمام شعائر اسلامی در تمام صحنه های اشتغال و به ویژه در عرصه های سیاسی و اجتماعی حضوری پر رنگ و اثر گزار دارند.