افکار نیوز،بررسی آمار نامگذاری ایرانیان در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور نشان می دهد اسامی و القاب حضرت محمد(ص) مورد توجه جدی ایرانیان در نامگذاری فرزندان پسر خود بوده است.

بنابراین گزارش، نام محمد(ص) در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور نشان می دهد ۲۴۳۵۸۸۸ بار تا پایان خرداد سال ۸۹ تکرار شده است. در همین مدت احمد ۷۵۹۵۶۵، رسول ۱۹۷۷۷۴، مجتبی ۲۹۶۴۹۵، محمدامین ۱۶۰۲۸۳، محمدحسین ۳۵۸۴۹۶، محمدرضا ۸۵۳۵۶۴، محمدطاها ۲۶۸۱۹، محمدعلی ۴۸۴۲۸۸، محمدمهدی ۲۱۰۰۰۵، مصطفی ۴۰۰۴۷۷، بار تکرار شده است.

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل به منظور بررسی تحولات اجتماعی کشور بریده زمانی جدیدی از میزان انتخاب این اسامی در کشور منتشر کرده است که دوره های زمانی ده ساله را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شامل می شود.

سازمان ثبت احوال ضمن انتشار این بریده زمانی برای میزان نامگذاری در کشور تاکید کرد: پذیرای پیشنهادات محققان و پژوهشگران در حوزه بررسی تحولات اجتماعی کشور بوده است.

بنابراین گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان پذیرای پیشنهادهای هموطنان درخصوص بررسی و رصد تحقیقات اجتماعی است.