به گزارش افکارخبر، در رابطه با استفاده از دستگاه تصفیه خون «cats» در حین عمل جراحی و پس از آن اظهار داشت:‌ امروزه در دنیا تلاش می‌شود که در بیمارستان‌ها خون سایر افراد برای بیمار نیازمند به خون مصرف نشود، ما نیز این برنامه را در ایران آغاز کرده و تلاش می‌کنیم که مصرف خون مدیریت شود.

وی افزود:‌ مدیریت خون بدین معنی بوده که پزشک یا بیمارستان اقداماتی انجام دهند که بیمار نیاز به خون دیگران نداشته باشد و خون خود آن برایش مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل سازمان انتقال خون با بیان اینکه خون یک بافت پیوندی است و عوارض و گرفتاری‌های خاص خودش را هنگام تزریق به فرد گیرنده دارد، ادامه داد: تضعیف سیستم ایمنی بدن و افزایش طول مدت بستری در بیمارستان از جمله عوارض انتقال خون از دیگران به فرد بیمار است و در دنیا در حال حاضر به شدت استفاده از دستگاه‌های تصفیه خون بیمار ترویج می‌شود.

به گفته پورفتح‌الله دستگاه تصفیه، خون بیمار حین عمل جراحی، خونریزی یا بعد از انجام عمل را ساکشن کرده و پس از آن از فیلتر عبور می‌دهد بنابر این خون بیمار مجدد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: دستگاه تصفیه خون در حال حاضر در برخی از مراکز درمانی کشور به تعداد محدود وجود دارد البته همین تعداد نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد چرا که خون به صورت رایگان در اختیار مراکز درمانی بوده و سبب کاهش انگیزه پزشک و بیمارستان در استفاده بهینه از خون می‌شود.

مدیرکل سازمان انتقال خون گفت: هیچ بیمارستان و پزشکی انگیزه لازم برای هزینه کردن دستگاه‌ها و وسایل منجر به صرفه‌جویی خون را در شرایطی که خون رایگان در اختیار آنها قرار گیرد، نخواهد داشت، بنابر این ارزش‌گذاری خدمات انتقال خون سبب رفع این مسئله می‌شود.

پورفتح‌الله با اشاره به اینکه مدیریت مصرف خود در کشور ضرورت دارد، اظهار داشت:‌ تعرفه‌گذاری خدمات انتقال خون باعث می‌شود وارد راه‌های جایگزین فرآورد‌ه‌های خونی همچون وسایل مدیریت خون بیمار شویم.

مدیرکل سازمان انتقال خون با بیان اینکه دستورالعمل ملی خون و فرآورده‌های خونی در حال حاضر با همکاری 11 انجمن علمی و سازمان نظام پزشکی آماده شده و ابلاغ می‌شود، خاطر نشان کرد: این مسئله فرصت طلایی به شمار می‌رود که پزشکان نگاهشان را به انتقال خون تغییر دهند و مدیریت مصرف خون طبق دستاوردهای علمی انجام گیرد.