گروه اجتماعی، علی صابری عضو کمیته حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارخبر با اعلام ابلاغ گروه سه نفری مشورتی شهردار در دستیابی به شهر دسترس پذیر عنوان کرد: امید داریم شهردار پس از ارائه اختیارهای لازم به این افراد، مسئولیت های لازم را از آنها انتظار داشته باشد.

دستیابی به شهر دسترس پذیر امری کیفی است

وی با بیان این که دستیابی به شهری با دسترسی های مناسب برای معلولان بیش از هر چیز امری کیفی است، گفت:  دسترس پذیر بودن یک شهر تنها به تامین رمپ و لوپ و موزاییک کردن پیاده روها ختم نمی شود.

عضو کمیته حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران با ابراز تاسف نسبت به این که تهران از نظر ساختاری شهر مناسبی برای معلولان نیست، خاطرنشان کرد: این شهر دارای شیب زیاد است و این ویژگی برای معلولان زیان آور است.

صابری با بیان این که تهران از برخی مسائل فرهنگی برای ایمن کردن و دسترس پذیری شهر برای معلولان نیز در رنج است، اظهار کرد: در حال حاضر تاوان تردد موتورسیکلت ها در پیاده روها را معلولان می دهند.

وی افزود:  در مجموع امور مربوط به مناسب سازی معابر برای معلولان آنچنان که مطلوب است در ستاد مربوطه متمرکز نیست و هر بخش متناسب با ضوابط و استانداردهای خود در این رابطه اقدام می کنند.

عضو کمیته حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران با ابراز امیدواری نسبت به ارتقاء جایگاه ستاد مناسب سازی معلولان گفت: انتظار داریم در یک سال آینده اتفاق های خوبی در ارتباط با مناسب سازی شهر برای معلولان رقم بخورد.