به گزارش افکارخبر، رسول کوهپایه‌زاده گفت: جلسه بعدی با تصمیم دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود.

به گفته وکیل مدافع بابک زنجانی، در جلسه بعدی، وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده، ادامه دفاعیات خود را قرائت می‌کند و پس از آن، به عنوان وکیل متهم ردیف اول، به اظهارات معاون دادستان پاسخ می‌دهم.

کوهپایه‌زاده افزود: زمان اخذ آخرین دفاع در اختیار دادگاه است و اگر دادگاه، تحقیق و بررسی بیشتر را نیاز نداند، از متهمان، دفاع آخر را اخذ می‌کند.

تا کنون 23 جلسه از محاکمه متهمان پرونده نفتی برگزار شده که طی این جلسات، علاوه بر قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان و طرح شکایت از سوی شرکت نفت، بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی، بابک زنجانی و وکیل وی و «م.ش» و وکیلش، دفاعیات خود را قرائت کردند.

همچنین در جلسه بیست و سوم دادگاه، دفاعیات «ح.ف.ه» متهم ردیف سوم پرونده قرائت شد و وکیل مدافع وی، دفاعیات خود را آغاز کرده است.