به گزارش افکارخبر، سعید مرتضوی به اظهارات برخی نمایندگان مجلس از جمله دهدشتی در ارتباط با ماجرای فروش شرکت‌های تامین اجتماعی به بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: در این قضیه، آقای دهدشتی در بوق و کرنا کرد که مرتضوی 147 شرکت تأمین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار کرده و اموال تأمین اجتماعی غارت شده است و ذهن همه کارگران و بیمه‌شدگان را مخدوش کرد که انگار اموالشان به غارت رفته است.

مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی افزود: 147 شرکت تأمین اجتماعی بیش از 30 هزار میلیارد تومان می‌شد. هر چه گفتیم دروغ و کذب است، گوش نکردند و تا همین یک ماه پیش نیز می‌گفتند.

وی گفت: پرونده را به قوه‌قضائیه فرستادند و بازپرس هم از تأمین اجتماعی استعلام کرد مبنی بر اینکه اگر شرکتی واگذار شده سندش را بدهید یا اگر شرکتی تحویل زنجانی شده، صورت جلسه تحویل را ارائه کنید. پرونده را رسیدگی کردند و دیدند که شرکت‌های مورد ادعا در مالکیت تأمین اجتماعی است و به کسی واگذار و تحویل نشده است. به همین خاطر، بازپرس پس از رسیدگی، در قضیه بابک زنجانی برای من قرار منع پیگرد صادر کرد.

مرتضوی با اشاره به تفاهمنامه تنظیم شده با بابک زنجانی گفت: این تفاهمنامه از لحاظ حقوقی بسیار دقیق تنظیم شد و فکر تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا و آسیب‌های احتمالی را کرده بودم مبنی بر اینکه اگر آنها اقدامی در این مباحث کردند، تأمین اجتماعی ضرر نکند. بر این اساس پس از بلوکه شدن پول‌ها به خاطر تحریم، هیچ اتفاقی برای تأمین اجتماعی نیفتاد و بازپرس هم قرار منع پیگرد صادر کرد و این قرار با تأیید دادستان نهایی و قطعی شد. حالا این یک نوع بی‌دینی است که نمی‌آیند بگویند دروغ گفتیم و اشتباه کردیم.