به گزارش افکارخبر، محمد رستگاری گفت: کار گروه ملی کاهش آلودگی هوا در جهت هماهنگی و تدوین راهکارهای اجرایی مقابله با آلودگی هوا در شرایط اضطراری برگزار می گردد.

وی‌ ادامه داد: در این جلسه نسبت به بازنگری شیوه‌نامه‌های مرتبط اقدام خواهد شد، در این جلسه نمایندگانی از وزارت نفت، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، شهرداری، وزارت کشور، وزارت راه و سایر دستگاه‌های مرتبط حضور خواهند داشت.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران در مورد آخرین وضعیت کیفیت هوای تهران نیز گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 8 صبح در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.

رستگاری افزود: بر اساس آخرین اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی سطح شهر  میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون، بر روی عدد 105 قرار گرفت.