به گزارش افکارخبر، علی نجفی توانا گفت: در جلسه ای که در تاریخ ۷ آبان ماه با رئیس قوه قضائیه داشتیم مقرر شد بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی و امکان دسترسی برخی متهمان به وکیل تسخیری مانند گذشته فراهم شده و دولت هم باید هزینه های آن را تامین کند.

وی افزود: بر اساس اصل ۳۴۷ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری قوه قضائیه هم مکلف است اعتبار مورد نیاز را برای تامین هزینه وکالت تسخیری را در بودجه خود پیش بینی کرده و در اختیار کانون وکلا قرار دهد. بر این اساس اگر در نطر بگیریم که در ۱۰ درصد پرونده ها نیاز به وکیل تسخیری باشد و این وکیل هم تا پایان پرونده همراه متهم باشد برای هر وکیل مبلغی حدود ۵۰۰ هزار تومان می شود. برای همین از رئیس قوه قضائیه طی نامه ای درخواست کردیم بر اساس پیش بینی پرونده های سال آینده ۷۵۰ میلیارد تومان در بودجه پیشنهادی خود برای سال ۹۵ برای وکلای تسخیری لحاظ کند.

رئیس کانون وکلای مرکز گفت: مبلغ دقیق را نمی دانم اما فکر نکنم امسال هزینه ای برای وکلای تسخیری به کانون پرداخت شده باشد.