به گزارش افکارخبر، دکتر رسول دیناروند گفت: یکی از ماموریت های اصلی ما در حال حاضر این است که قاچاق را به عنوان پدیده آسیب رسان به اقتصاد، اجتماع و سلامت فلج کنیم.

وی افزود: در این راستا به سرانجام رساندن سامانه شناسه گذاری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت از اولویت های جدی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است.

دیناروند با بیان اینکه به آسیب های قاچاق در کشور بسیار زیاد است به بعنوان مثال به میزان هزینه هایی که صرفا یکی از سازمان های بیمه گر بابت یک داروی گران قیمت در سال گذشته پرداخت نموده است اشاره و تصریح کرد: این مبلغ از میزان واردات رسمی آن بیشتر بوده است.

معاون وزیر بهداشت این مسئله را یکی از دلائل سوءاستفاده از دفترچه بیمه بدون جابجایی دارو و یا فروش داروهای غیرمجاز با هزینه پرداختی توسط بیمه دانست و در توضیح بیشتر اظهار داشت: هزینه ای که بابت آن دارو پرداخت شده است دو برابر واردات رسمی آن بوده است، که قطعاً بخشی از آن به سوءاستفاده از دفترچه های بیمه مربوط بوده و بخشی هم مربوط به ارائه داروهای غیرمجاز و تقلبی بوده است.

دیناروند همچنین اضافه کرد: با تفاهم به عمل آمده با بیمه ها قرار شده برای ۵۰ قلم داروی گران قیمت، وقتی داروخانه می خواهد دارویی را به متقاضی ارائه کند باید شناسه آن را در بیمه ثبت کند و بدون شناسه این دارو نمی تواند بیش از یکبار به فروش برسد و امکان سوءاستفاده بطور کامل حذف می شود.

وی عنوان نمود: نداشتن این کد یگانه روی هر بسته دارویی یعنی واردات داروی مذکور رسمی نبوده و به همین دلیل اصلا در بیمه قابل ثبت نیست. ضمن آنکه کسی هم نمی تواند آنرا بفروش برساند. این کار به بیمه ها نیز کمک های قابل توجهی می کند.