به گزارش افکارخبر، محسن پیرهادی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر با اشاره به اهمیت شبکه‌های مردمی از جمله سازمان مردم نهاد، شورایاری‌ها، پایگاه‌های بسیج در پیشبرد اهداف محله هرندی، اظهار کرد: سازمان‌های مردم نهاد شورایاری‌ها باید در بحث آسیب‌های اجتماعی در اولویت باشند چرا که مجموعه‌های دولتی در یک مقطع زمانی کاری را انجام می‌دهند و خارج می شوند از این رو باید مردم را برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی حمایت کرد.

 

وی اضافه کرد: از آنجایی که مجموعه مردمی توان و امکانات اولیه را ندارند باید از سوی مجموعه‌های دولتی حمایت شوند تا در مسیر بهبود آسیب‌های اجتماعی گام‌های مؤثری برداریم.

 

پیرهادی تأکید کرد: مردم به مجموعه‌هایی از جنس خودشان اعتماد دارند و همکاری بیشتری با آن‌ها خواهند داشت پس بهتر است سهم‌ سازمان‌های مردم نهاد را در بودجه 200 میلیارد تومانی که به هرندی تخصیص داده شده لحاظ کرد.