به گزارش افکارخبر، در آگهی‌های استخدام روزهای اخیر، استخدام بانوان در شهر‌بازی‌ها جهت کار با دستگاه به چشم می‌خورد.

مدیر این شهربازی در خصوص شرایط استخدام بانوان در شهربازی، گفت: ساعت کاری از 14 و 30 دقیقه تا 22 و 30 دقیقه است و این در حالی است که دستمزد این بانوان به صورت ساعتی محاسبه می‌شود و حق‌الزحمه این افراد ساعتی چهار هزار تومان است.

وی در ادامه گفت: در صورتی که این افراد در مسیر سرویس ایاب و ذهاب باشند، می‌توانند برای بازگشت به منزل از این سرویس استفاده کنند.

وی در خصوص مزایای این شغل نیز عنوان کرد: این افراد تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و در روزهایی که مدرسه‌ها و مهدکودک‌ها در ساعات اولیه صبح به این شهربازی مراجعه کنند، باید در شهر بازی حضور داشته باشند.همچنین به دلیل ساعت کاری آن، بیشتر داوطلبان این شغل دانشجویان هستند.