گروه اجتماعی، مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارخبر با اشاره به این که مصوبه سختی کار آتشنشان های شهر تهران پیش از تصویب در سازمان برنامه و بودجه توسط افرادی متخصص مورد بررسی قرار گرفته است، عنوان کرد: این در حالی است که در سازمان آتشنشانی تمامی مشاغل از قانون سختی کار بهره نمی برند.

 

وی با تاکید بر این که باید به دلایلی که بر اساس آن قاعده 20 سال سابقه کار با 50 سال سن در این مصوبه در نظر گرفته شده است توجه کرد، اظهار کرد: این در حالیست که متن مصوبه لفظ حداقل سابقه کار را به کار برده است. این به این معنی است که برخی از افراد شاغل در سازمان آتش نشانی که از قانون سختی کار بهره مند می شوند، ممکن است در سن 50 سالگی بیش از 20 سال سابقه کار داشته باشند.

معاون شهردار تهران افزود: برای هر تعداد از افرادی که با 20 سال سابقه کار بازنشسته می شوند باید حداقل 400 میلیون تومان به حساب صندوق بازنشستگی از سوی شهرداری تهران ارائه شود تا این امکان وجود داشته باشد که این افراد 10 سال زودتر از حالت عادی بازنشسته شده و در دوران بازنشستگی 30 روز حقوق دریافت کنند.

عبدالهی با اشاره به این که حداقل و حداکثر سن جذب در سازمان آتشنشانی از آیین نامه های داخلی پیروی می کند، گفت: طبق آیین نامه داخلی حداکثر سن جذب در این سازمان 25 سال است. بر این اساس طبیعی است که تا رسیدن به سن 50 سالگی این افراد بیش از 20 سال سابقه کار دارند. اما همانگونه که تاکید شد این قانون نیست بلکه آیین نامه داخلی و قابل تغییر است، اما مصوبه هیئت دولت قانون و لازم الاجرا است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان این که موافق ارائه لایحه ایجاد تغییر در شرایط سنی سختی کار به آتشنشان های تهرانی از طریق شورای عالی استان ها هستیم به هیئت دولت، خاطرنشان کرد: البته در این صورت باید فشارهای مالی بیشتری را متحمل شویم. در سال جاری پیش بینی شده بود برای تعداد 140 نفر از پرسنل آتشنشانی 77میلیارد تومان اعتبار نیاز است. لذا هر چه تعداد افرادی که سریع تر بازنشسته شوند بیشتر باشد، عددی که باید هزینه شود نیز افزایش می یابد.

وی در پایان تاکید کرد: در سال های اخیر بیشترین امتیازاتی را که افراد با 30 سال خدمت از آن بهره مند می شوند، برای افرادی کمتر از 10 سال سابقه کار لحاظ کرده ایم.