به گزارش افکارنیوز،

پیمان سنندجی با اشاره به تعطیلی مدارس به دلیل افزایش  آلودگی هوای پایتخت گفت: شهروندان تهرانی برای کمک به کاهش آلودگی هوا به جای استفاده از وسیله نقلیه شخصی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

وی با تاکید بر این که تقویت خطوط اتوبوس رانی گفت: با توجه به آلودگی شدید هوای تهران ناوگان شرکت واحد با استفاده از کلیه توان پرسنلی و استفاده از ناوگان بخش بلیتی و خصوصی، خطوط تندرو، شبانه و... آمادگی کامل دارد تا حداکثر خدمت رسانی را به صورت شبانه روزی به شهروندان ارائه کند.

وی از شهروندان درخواست کرد از آوردن وسیله نقلیه شخصی حتی المقدور در سطح خیابان های شهر خودداری و در صورت نیاز از ناوگان اتوبوسرانی یا مترو جهت سفرهای ضروری شهری استفاده کنند.