به گزارش افکارنیوز،

جلسه امروز شورای شهر تهران بدون حضور مرتضی طلایی نایب رئیس شورا  تشکیل شد.

 

گفتنی است؛ طلایی در اعتراض به رفتار چمران رئیس شورای شهر تهران در مدیریت شورا و برخورد با شورایاری ها هفته گذشته استعفا داد.

 

شنیده ها حاکی از این است چند عضو شورای شهر با تماس با طلایی قصد دارند با پس گیری استعفا او را به صحن شورا بیاورند.