به گزارش افکارنیوز،

عمران نعیمی با اشاره به انتشار و بازنشر گفت و گوی مرتضوی با یکی از رسانه‌ها که اعلام کرده بود در خصوص انعقادتفاهم نامه شرکت سورینت قشم و آقای بابک زنجانی، نسبت به وی قرارمنع تعقیب صادر شده و باتایید دادستان نهایی و قطعی شده است؛ اعلام کرد: در این خصوص علی رغم ادعای نامبرده (سعید مرتضوی) نسبت به وی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردیده و در حال حاضر موضوع در شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت در حال رسیدگی است.

مدیر کل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی درباره جزئیات پرونده اضافه کرد: به دلیل اینکه رسیدگی در شعبه مذکور به صورت غیر علنی انجام می شود ؛ امکان اعلام عناوین اتهامی و جزئیات پرونده وجود ندارد.