گروه اجتماعی، پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارخبر با تاکید بر این که طرح LEZ یا منطقه کم انتشار آلاینده دردی از آلودگی هوا در تهران دوا نمی کند، عنوان کرد:  موضوع آلودگی هوا در تهران بسیار پیچیده است. در حال حاضر طرح زوج و فرد در حال اجرای است و تصور می کنم آمار اثرگذاری آن بیش از اعدادی باشد که در حال حاضر مطرح می شود.

وی  با اشاره به این که امکان این وجود دارد که طرح زوج و فرد به صورت ضعیفی اجرا شده باشد، اذعان کرد: این دست مشکلات باید برطرف شود. اما از دید بنده اجرای طرح LEZ بی اثر است و تنها منجر به ابطال طرح زوج و فرد می شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به این که طرح LEZتنها به افرادی که دارای تمکن مالی هستند اجازه تردد در شهر را می دهد، گفت: اجرای این طرح البته می تواند منجر به تشویق خودروهای ساخت داخل به رعایت استانداردهای زیست محیطی و ترغیب مردم به استفاده از این نوع خودروها شود. اما این موضوع با واقعیت های کنونی جامعه ما سازگار نیست.

سروری در پایان گفت: مردم در حال حاضر توان خرید چنین خودروهایی را ندارند و تنها فرصتی را به افرادی که تمکن مالی دارند برای تردد در پهنه های بیشتری از شهر می دهد.