به گزارش افکارنیوز،

تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی همواره یکی از علاقه‌مندی‌های دانش‌آموزان در مدارس بوده و هست.

در سال‌های دور دانش‌آموزان به رغم امکانات کمتر اما فعالیت‌های ورزشی زیادی داشتند و با چند توپ فوتبال، والیبال و بسکتبال در حیاط بزرگ مدارس به ورزش می‌پرداختند؛ اما اکنون به رغم آنکه شاهد افزایش مدارس هستیم اما به دلیل ایجاد مدارس کوچک، عملاً فضای ورزشی کمتری در اختیار دانش‌آموزان قرار دارد.

برای برنامه ریزی جهت ورزش دانش‌آموزان تیمی قوی نیاز است تا بتوانند شرایطی را برای ورزش و فعالیت‌های جسمانی دانش‌آموزان پیش بینی کنند اما اکنون ماه‌هاست که معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بدون مدیر کل تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی اداره می‌شود و هنوز خبری از معرفی فرد جدیدی در این پست نیست.

حسین بابویی در تاریخ 28 آبان 91 با حکم وزیر وقت آموزش و پرورش به عنوان مدیر کل تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش منصوب شد و در تاریخ 7 مهر 93 جای خود را به وحید زینالی خامنه داد؛ بابویی به اداره آموزش و پرورش تهران رفت و فرد جدید جایگزین شد.

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در حکمی وحید زینالی خامنه را در مهر 93 به سمت مدیر کل تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد و موارد بسیاری را در حکم انتصاب وی یادآور شد و تقریباً هیچکدام از این وظایف عملیاتی نشد و در نهایت این انتصاب فقط چند ماه دوام آورد.

اما از ماه‌ها پیش و بدون اینکه خبری در خصوص استعفا یا عزل زینالی منتشر شود او از وزارت آموزش و پرورش رفت و ماه‌ها است که این پست مهم و کلیدی در آموزش و پرورش بدون فردی با صلاحیت و قوی اداره می‌شود.

در این راستا چندین سوال مطرح است.

1-آیا ورزش در مدارس از اهمیت زیادی برخوردار است؟ اگر اینطور است چرا مهمترین پست در حوزه ورزش دانش‌آموزی که باید برنامه ریزی در خصوص فعالیت‌های مختلف در مدارس داشته باشد، خالی است؟

2-چرا معاون تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش فرد جدیدی را برای پست مدیر کلی تربیت بدنی وزارتخانه معرفی نمی‌کند؟ در این شرایط چه کسی این پست را اداره می‌کند؟

3-معاونان تربیت بدنی استان‌های سراسر کشور برای هماهنگی برای انجام برنامه‌ها با چه کسی هماهنگ هستند؟ آیا فقط باید معاون وزیر در این حوزه حضور داشته باشد در شرایطی که پستی برای این منظور وجود دارد؟

4-اکنون که مدیر کل تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد و به نوعی حذف شده است، اتاق فکر حوزه تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارتخانه تشکیل می‌شود؟ وجود دارد؟ برنامه ریزی دارد؟ گزارش‌گیری می‌کند؟ نظارت دارد؟ پایش انجام می‌دهد؟ طرح ارائه می‌شود؟ کارشناسی می‌شود؟ نظرات چگونه و چطور ارائه می‌شوند و بسیاری از سوالات دیگر در این بخش وجود دارد.

5-کدام یک از مواردی که وزیر آموزش و پرورش برای حوزه تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش در حکم مدیر کل پیشین آورده است، عملیاتی شد؟

به نظر می‌رسد معرفی فرد جدید برای پست مدیر کلی تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش که فردی قوی، تأثیرگذار و با برنامه باشد اهمیت زیادی دارد که امیدواریم اگر ورزش در مدارس با اهمیت است و اگر می‌خواهیم برای دانش‌آموزان و ورزش کشور کاری انجام دهیم در وهله نخست این پست باید فردی با تجربه را داشته باشد.