گروه اجتماعی، علی نوذرپور معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشوردر گفت و گو با خبرنگار شهری افکارخبر با اعلام خبر تصویب سند آسیب شناسی حمل و نقل در هیئت دولت عنوان کرد: این سند در ادامه مجموعه اسنادی که دولت در تعامل شهرداری ها، شورا و دولت تدارک دیده بود تهیه و به تصویب رسید.

وی با اشاره به این که این چهارمین سند تهیه شده در قالب این تعامل است، گفت: پسماند، فضای سبز، آتش نشانی و خدمات ایمنی سه سند دیگری هستند که دولت به تصویب رسانده است.

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تاکید کرد: این اسناد به حل ابهامات موجود بین شهرداری ها و شوراها با دستگاه های دولتی متولی امور خدمات شهری در شهر ها می پردازد.

نوذرپور ادامه داد: بدین منظور مشکلات احصاء و طبقه بندی شد و سپس برای هر یک از موضوعات راهکار مقتضی در دولت تعیین و مشخص شد که کدام یک از دستگاه ها مسئول، کدام یک همکار و نیز دام یک از دستگاه ها به عنوان ناظر باید فعالیت کنند.

وی در پایان با بیان این که سند آسیب شناسی حمل و نقل در پنج محور تهیه شده است، اظهار کرد: یکی از این محورها موضوع آلودگی هوا است. ایمنی و تصادفات، مدیریت تقاضای سفر، مدیریت حمل و نقل در سطوح ملی و محلی و سهم سامانه حمل و نقل عمومی در سفرهای درون شهری از دیگر محورهای سند حمل و نقل است.