به گزارش افکارنیوز،

علی‌اکبر کسائیان، از تعطیلی دو هفته‌ای دادگاه مطبوعات خبر داد و گفت: به دلیل کم بودن تعداد پرونده‌ها تشکیل دادگاه مطبوعات و رسیدگی به پرونده‌ها به ما ابلاغ نشده است.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات ادامه داد: دادگاه مطبوعات همچنان در هفته بعدی هم تعطیل است و تشکیل دادگاه در دو هفته آینده هنوز معلوم نیست.

به گزارش فارس، دادگاه مطبوعات هفته قبل نیز تعطیل بود و این هفته دومین جلسه متوالی تعطیلی دادگاه مطبوعات است.

دادگاه مطبوعات، هر هفته یکشنبه‌ها در شعبه یک کیفری استان تهران برای رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای تشکیل می‌شود.