۱ آرنولد بنت داستان نویس انگلیسی(۱۹۳۱۱۸۶۷) وی برای آنکه ثابت کند آب شهر پاریس از نظر بهداشتی کاملا سالم است، یک لیوان از آن را خورد و در اثر تیفوئید ناشی از آن در گذشت!

۲ آگاتوکلس(خود کامه ی سراکیوز ۲۸۹ ۳۶۱ ق. م) در اثر قورت دادن خلال دندان خفه شد.

۳ آلن پینکرتون(موسس آژانس کارآگاهی آمریکا ۱۸۸۴ ۱۸۱۹) هنگام نرمش صبحگاهی به زمین خورد و زبانش لای دندان ماند و زخم شد و در اثر قانقاریای ناشی از این زخم درگذشت.

۴ اسکندر کبیر(پادشاه مقدونی ۳۲۳ ۳۵۶ ق. م) به دنبال دو روز میگساری و عیاشی در اثر تب درگذشت.

۵ الکساندر(پادشاه یونان ۱۹۲۰ ۱۸۹۳) یک میمون خانگی گازش گرفت و در اثر عفونت خون در گذشت.
۶ تامس آت وی(نمایشنامه نویس انگلیسی ۱۶۸۵ ۱۶۵۲) مرد فقیری بود. به دنبال روزها گرسنگی سرانجام یک سکه به دست آورد و با آن یک دستپیچ گوشت خرید و از شدت ولع همان لقمه ی دهان پر کن اول گلو گیرش شد و خفه اش کرد!

۷ تامس می(مورخ انگلیسی ۱۶۵۰ ۱۵۹۵) بر اثر بلعیدن غذای زیادی، خفه شد.

۸ جان وینسون(ماجرا جوی بریتانیا ۱۶۲۹ ۱۵۵۷) وی در ۷۲ سالگی از اسب به زمین افتاد و میخی وارونه بر زمین افتاده بود، در سرش فرو رفت.

۹ جروم ناپلئون بناپارت(آخرین بناپارت آمریکایی ۱۹۴۵ ۱۸۷۸) در سنترال پارک نیویورک، پایش به زنجیر سگ زنش گرفت و افتاد و در اثر زخمهای حاصله در گذشت.

۱۰ جیمز داگلاس ارل مورتون(۱۵۸۱۱۵۲۵) بوسیله دستگاهی شبیه گیوتین که خودش آن را به اسکاتلندیان معرفی کرده بود، سر بریده شد.

۱۱ رودولفونی یرو(ژنرال مکزیکی ۱۹۱۷ ۱۸۸۰) اسبش در شن روان گرفتار شد و سنگینی طلاهایی که به همراه داشت باعثفرو رفتن به درون ماسه شد.

۱۲ زئوکسیس(نقاش یونان قرن پنجم ق. م) به تصویری که از یک ساحره پیر کشیده بود آنقدر خندید که یکی از رگهایش پاره شد و مرد!

۱۳ژراردونرال(نویسنده فرانوسوی۱۸۵۵۱۸۰۸) با بند پیشبند، خود را از تیر چراغ برق خیابان حلق آویز کرد.

۱۴ فرانسیس بیکن(۱۶۲۶۱۵۶۱) براثر گرفتاری در یک سرمای ناگهانی گرفتار شد و درگذشت.

۱۵ فالک فیتز وارن چهارم(بارون انگلیسی ۱۲۶۴ ۱۲۳۰) در بازگشت از یک جنگل، اسبش در باتلاق افتاد و فالک که زره پوشیده بود، در درون زره اش خفه شد.

۱۶کلادیوس اول(امپراتور روم ۵۴ ب م. ۱۰ ق. م) با یک پر آغشته به سم خفه شد.

۱۷ کنت اریک مگنوس آندرئاس هرس ستنبورگ(۱۸۹۵ ۱۸۶۰) لین انگلیسی در اثر خشم ناشی از مستی، با سیخ بخاری به دوستش حمله کرد، اما خودش داخل بخاری افتاد و سوخت.

۱۸ گریگوری یفیموویچ راسپوتین(۱۹۱۶۱۸۷۱) وزنه ای به بدنش بستند و در رود نوا غرقش کردند.

۱۹ لایونل جانسن(شاعر انگلیسی ۱۹۰۲ ۱۸۶۷) از روی چهارپایه ی به زمین افتاد و در اثر زخمهای حاصله در گذشت.

۲۰ــ لنگي كالير (كلكسيونر آمريكايي ۱۹۴۷ــ۱۸۸۶) در خانه خود و در تله اي مهلك درگذشت. تله را براي دستگيري دزدان كار گذاشته بود.