به گزارش واحد مرکزی خبر ، با این حال ستاره شناسان معتقدند با توجه به مواد تشکیل دهنده، این ستاره کم نور نباید تا این دوران زنده می ماند.

الیزابتا کافو یکی از ستاره شناسان رصدخانه جنوب اروپا گفت: براساس فرضیه ای قدیمی، ستارگان همچون ستاره تازه کشف شده که کوچک هستند و از فلزات بی کیفیت تشکیل شده اند، دوران زیادی زنده نمی مانند زیرا ابرهای تشکیل شده در اطراف این ستاره ها هیچگاه غلیظ نمی شود.

وی تصریح کرد: زنده ماندن این ستاره خلاف فرضیه قدیمی است و با توجه به این موضوع پژوهشگران باید تحقیقات خود را در خصوص بسیاری از ستاره ها از نو انجام دهند.

کیهان شناسان معتقدند، ‌ سبکترین عناصر شیمیایی - هیدروژن و هلیوم - اندکی پس از زمان پیدایش جهان به وجود آمده اند و باقی عناصر شیمیایی، بعدها به مرور زمان در داخل ستاره ها تشکیل یافته و سپس در پی انفجارات ستاره ای در سرتاسر جهان منتشر شده اند.

به گفته ستاره شناسان، می توان با توجه به میزان فلزات موجود در ستاره ها، سن آنها را تخمین زد - ستاره شناسان هر ماده ای را که سنگین تر از گازهای هیدروژن و هلیوم باشد " فلز " می نامند.

میزان فلزات موجود در این ستاره تازه کشف شده ۲۰ هزار بار کمتر از خورشید است.

لورنزو موناکو یکی دیگر از ستاره شناسان مرکز ستاره شناسی جنوب اروپا در انتها گفت: " ستاره ای که به تازگی کشف شده است مقادیر اندکی فلز دارد که این نشان دهنده قدیمی بودن آن است.

این ستاره یکی از کهنسال ترین ستاره های کشف شده است. "