مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکار خبر با اشاره به مصوبه شورای شهر تهران در ارتباط با محدوده کن، خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر تهران مصوب کرده است در پهنه هایی از کن که متعلق به شهردرای تهران است پروژه های محرک توسعه تعریف شود و بارگذاری حداقلی به صورت مشارکتی نیز صورت پذیرد.

وی با بیان این که این مصوبه همچنان اجرا نشده است، عنوان کرد: شهرداری تهران بخش عمده ای از باغ هایی را که مالکان آنها به هر دلیل دچار مشکل هستند را خریداری می کند. این باغ ها پس از تملک توسط شهرداری به فضای سبز عمومی تبدیل می شود. 

رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که مبلغ 500 میلیارد تومان برای تهاتر باغ های مورد نظر در کن در نظر گرفته شده است، اذعان کرد: اما نقشه ها و اسناد این املاک هنوز مصوب نشده است. به محض تصویب این موضوع تملک باغ های ذکر شده انجام می شود.

چمران با اشاره به دو مرتبه تجمع اهالی کن مقابل شورای شهر تهران و درخواست بازنگری ماده 100 کن، گفت: ماده 100 در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی است و ارتباطی با شورای شهر ندارد. همچنین این افراد نیز درخواست کرده اند که تراکم ساختمانی آنها از 120 به 300 درصد افزایش یابد. این موضوع نیز در حوزه اختیارات شورای عالی معماری و شهرسازی است و به شورای شهر تهران ارتباطی ندارد.