به گزارش افکارنیوز،

احمد شجاعی در مورد تعیین علت فوت مرحوم رکن آبادی گفت: هنوز علت فوت مشخص نشده است.

وی در مورد زمان تعیین علت فوت افزود: برای تعیین دقیق علت فوت نیاز به نمونه‌هایی داریم که سعودی‌ها از جنازه مرحوم رکن آبادی برداشته‌اند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی تأکید کرد: تا زمانی که این نمونه‌ها به ایران نرسد و با نمونه‌های پزشکی قانونی ایران مطابقت داده نشود نمی‌توان علت فوت را مشخص کرد.

وی در مورد اینکه با توجه به روابط فعلی با دولت عربستان، زمان دریافت این نمونه‌ها مشخص است یا خیر گفت: در این ارتباط چیزی مشخص نیست.