به گزارش مشرق، بیبیسی در اشتباهی آشکار که بیشتر آن را نوعی دهنکجی به مسلمانان میتوان دانست، در لیست غذاهای عید فطر، خوراک گوشت خوک را به عنوان غذای عید معرفی کرد.

بعد از مطلع شدن رسانه‌های اسلامی از این خبر و انتقاد گسترده عموم مردم مسلمان نسبت به آن، بی‌بی‌سی در مصاحبه با رسانه‌ها، انتشار این خبر را یک اشتباه غیرعمدی عنوان کرده و بابت آن عذرخواهی کرد.هاکان کاموز، مدیر انجمن تجار و صنعتگران مستقل، در انگلیس گفت: بیبیسی از اهمیت عید فطر در میان مسلمانان کاملا آگاه بوده و این موضوع غیرقابل قبول است که بی بی سی از این امر که مسلمانان گوشت خوک مصرف نمیکنند غفلت نموده است. وی در ادامه افزود که این بیاعتنایی نسبت به مسلمانان غیرقابل قبول بوده و از بیبیسی خواست تا از مسلمانان بابت این غفلت معذرتخواهی کند.