به گزارش افکارنیوز،

سرهنگ مهدی پنجعلی زاده افزود: قاچاقچیان با مخفی کردن این مواد در یک وانت پیکان قصد انتقال آن را از شرق کشور به استانهای مرکزی داشتند که مأموران پلیس مانع از تحقق نقشه آنها شدند. 

وی خاطرنشان کرد: مواد کشف شده همراه با راننده خودرو برای سیر مراحل قانونی و تحقیقات بیشتر به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان تحویل شد.