گروه اجتماعی-هادی ساعی عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار افکارخبر  با اشاره به ارایه لایحه بودجه سال 95 شهرداری در صحن شورای داسلامی شهر تهران با تاکید براین که امسال همانند سال های آتی اولویت ما در توسعه حمل  نقل عمومی است، عنوان کرد: در حوزه حمل و نقل عمومی نیز تاکید ما در برنامه و بودجه بر توسعه مترو است.

وی با اشاره به تبصره 28 بودجه شهرداری خاطرنشان کرد: در این تبصره دست شهرداری برای توسعه مترو از جمله استفاده از فاینانس های داخلی و خارجی و شرایط آسان در بازپرداخت باز است.تصور می شود بدین صورت تا کنون 623 میلیارد به مترو تزریق شده است.

این عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که همراه با بودجه بندی سیاست گذاری ها نیز باید بر توسعه مترو تنظیم شود، افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی شهرداری در اداره شهر تلاش ما در تصویب بودجه سال جاری بر این است که از عددی کمتر از  18 هزار و 800 میلیارد تومان را به تصویب برسانیم.همچنین این امکان وجود دارد که بودجه ای معادل با بودجه امسال یعنی 17 هزار و 219 میلیارد تومان به تصویب برسد.

ساعی با اشاره به کسر بودجه 15 درصدی شهرداری تهران در سال 94 تاکید کرد: لذا تلاش ما بر این است که بودجه امسال با عددی واقعی  به تصویب برسد.امسال متمم بودجه ارایه نشد و تلاش ما بر این است در سال های آتی نیز به گونه ای عمل می کنیم که نیازی به متمم بودجه نباشد.