به گزارش افکارنیوز،

محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت با بیان این مطلب گفت: تا قبل از 15 اردیبهشت 93 در بیمارستان‌های وزارت بهداشت  کوهی از تعرفه داشتیم و هیچ نظمی نداشت، خوشبختانه توانسته‌ایم با تدابیری به این وضعیت سروسامان دهیم.

وی با اشاره به تامین 100 دستگاه یونیت دندانپزشکی  از سوی وزارت بهداشت برای مراکز فاقد یونیت، بیان داشت: دولت نقش چندانی در ارائه خدمات دندانپزشکی ندارد، چراکه دندانپزشکی رها شده است و وزارت بهداشت تنها 3 درصد از یونیت‌های دندانپزشکی کشور را در اختیار دارد و تنها یک درصد خدمات دندانپزشکی را ارائه می‌دهد که به دنبال افزایش خدمات و کیفیت در این حوزه هستیم. آقاجانی با تاکید بر حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه‌های دندانپزشکی خاطرنشان کرد: برنامه‌هایی در ساماندهی خدمات دندانپزشکی و ارتقای دسترسی و استفاده مردم از خدمات عادلانه دندانپزشکی و همچنین افزایش پوشش بیمه‌ای  در حوزه خدمات دندانپزشکی را در دستور کار داریم. معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به دستاوردهای تحول نظام سلامت  تصریح کرد: تغییرات باید تبدیل به فرهنگ شود یکی از اشکالات ما این است که تغییرات را نمی‌توانیم به فرهنگ تبدیل کنیم.