به گزارش ۲۴، اگرچه فضای فرهنگی کشورمان بعد از انقلاب، شاهد اتفاقات خوبی بود اما این روزها گویا ویترین محصولات فرهنگی آنچنان که باید، نیست و بازار شلوغ هنرمند شدن به هر قیمتی، نسل جوان کشور را به کپیکاری محض از شرق و غرب واداشته...تصاویر آلبوم موسیقی جوانان شاید به خودی خود، تا حدودی فضای حاکم بر جریان موسیقی این قشر را که گاه با یک میلیون تومان خواننده میشوند، نمایان میکند.