دانشگاهیان در حالی در سال تحصیلی جدید با چهار تاریخ برای آغاز کلاسهای درس مواجهند که وزیر علوم درباره عدم تعیین تاریخی واحد برای بازگشایی دانشگاهها در سال تحصیلی ۹۱ - ۹۰ میگوید: "دانشگاهها مستقل هستند."

به گزارش مهر، بررسی زمان آغاز سال تحصیلی ۹۱ - ۹۰ و شروع تشکیل کلاسها بر اساس تقویم آموزشی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها از ۱۹ شهریور ماه تا ۳ مهرماه درگیر بازگشایی هستند.
تا کنون دست کم چهار تاریخ برای شروع تشکیل کلاسها و آغاز سال تحصیلی دانشگاهی کشور اعلام شده است. این تعدد زمانی برای آغاز سال تحصیلی دانشگاهها مخصوص سال تحصیلی جدید نیست بلکه گزارشها حاکی از آن هستند که دانشگاهیان در سال تحصیلی گذشته نیز دست کم با ۱۰ تاریخ برای آغاز سال تحصیلی روبرو بودند.

هر چند فراوانی ۲۶ شهریور ماه ۹۰ به عنوان زمان آغاز سال تحصیلی و شروع کلاسهای دانشگاهها بیشتر است اما برخی دانشگاهها مانند صنعتی امیرکبیر می خواهند از ۱۹ شهریورماه کلاسها را تشکیل دهند و یا دانشگاه تربیت مدرس سوم مهر ماه را به عنوان زمان آغاز سال تحصیلی در این دانشگاه قرار داده است.

بررسی زمان آغاز سال تحصیلی ۹۰ - ۸۹ در دانشگاه‌های مختلف و شروع تشکیل کلاسها در سال تحصیلی گذشته بر اساس تقویم آموزشی ۴۸ دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد دانشگاهیان در سال تحصیلی گذشته دست کم با ۱۰ تاریخ برای آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها روبرو بودند.

کامران دانشجو - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با مهر گفت: اکثر دانشگاه‌ها کلاسها را از ۲۶ شهریور ماه شروع می کنند، به جز چند دانشگاه مانند دانشگاه صنعتی امیرکبیر که ۱۹ شهریور ماه را به عنوان زمان شروع کلاسها قرار داده است.

وی درباره عدم تعیین تاریخی واحد برای بازگشایی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سال تحصیلی ۹۱ - ۹۰ گفت: "دانشگاهها مستقل هستند."