به گزارش ایسنا،دانشمندان شوراي ملي تحقيقات آمريكا در مورد رسيدن تعداد زبالههاي فضايي در مدار زمين به نقطه اوج آنها به ناسا هشدار دادند.

در گزارشی از سوی این شورا آمده که این زباله‌ها می‌توانند منجر به آسیب‌های مرگباری به فضاپیماها شده یا ماهواره‌های ارزشمند را از بین ببرند.

این شورا از مجامع بین‌المللی درخواست کرده که در جهت محدود کردن زباله‌ها و همچنین تحقیقات بیشتر در خصوص امکان استفاده از شبکه‌های تور بزرگ مغناطیسی یا چترهای عظیم اقدام کنند.

این زباله‌ها شامل ابری از قطعات کوچک، تقویت‌کننده‌های قدیمی و ماهواره‌ها هستند.

براساس بیانیه این ارگان، برخی مدل‌های رایانه‌یی نشان داده‌اند که میزان زباله‌های فضایی به نقطه اوج خود رسیده و میزان آنها در مدار به حدی زیاد است که می‌تواند در اثر برخورد با یکدیگر به تولید زباله‌های جدیدتری منجر شود.

امیدها برای محدود کردن زباله‌های فضایی در مدار طی سال‌های اخیر با دو مانع اساسی روبرو بوده است.

در سال ۲۰۰۷ چین با شلیک یک سلاح ضد ماهواره یک ماهواره هواشناسی از کار افتاده را به ۱۵۰ هزار قطعه بزرگتر از یک سانتی‌متر تبدیل کرد.

دو سال بعد از آن، دو ماهواره که یکی فعال و دیگری از کار افتاده بود در مدار با هم برخورد کرده و زباله بیشتری تولید کردند.

در حال حاضر حدود ۲۲ هزار زباله فضایی وجود دارد که از روی زمین قابل پیگیری هستند اما اجسام کوچکتر هنوز می‌توانند آسیب‌های جدی وارد کنند.

ایستگاه فضایی بین‌المللی تاکنون احتمالا از دام این اجسام گریخته که در اطراف زمین با سرعت ۲۸ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کنند.

در ماه ژوئن این ایستگاه با چند زباله روبرو شده که طی آن ساکنان این ایستگاه مجبور به ورود به کپسول‌های فرار برای تخلیه اضطراری به سمت زمین شدند.

این گزارش هیچ پیشنهادی در جهت پاکسازی این زباله‌ها ارائه نکرده است.

گزارش مذکور، به یک پژوهش پیشین سازمان پروژه‌های تحقیقات پیشرفته دفاع آمریکا اشاره دارد که به معرفی چند فناوری مانند نیزه، شبکه توری مغناطیسی و یک دستگاه چتری شکل برای حرکت زباله‌ها به اطراف پرداخته بود.

هدف از اين فناوريها، حركت دادن زبالهها به سوي زمين - براي از بين رفتن در جو - يا به سوي مدارهاي بالاتر و ايمنتر است.