به گزارش افکارنیوز:سردار اسماعيل احمديمقدم در گفتوگو با ايسنا، در مورد عملکرد صفحات حوادث روزنامهها و مطبوعات با بيان اينکه عملکرد اين گونه رسانهها مناسب نيست گفت: اين شايد به دليل پراکندهکاري و عدم وجود سياستي واحد در هنگام ارائه و انتشار اخبار حوادث است که تبادل نشستهايي بين نيروي انتظامي و مجموعه رسانهها ميتواند اين روند را بهبود بخشد.

احمدی‌مقدم با اشاره به برگزاری جلسه مشترکی با سردبیران و مسوولان این صفحات در ماه مبارک رمضان به ایسنا گفت: در این جلسه مقرر شد که یک کنفرانس علمی با محوریت «امنیت روانی» با حضور جامعه‌شناسان، آسیب‌شناسان، روانشناسان و اصحاب رسانه و پلیس برگزار شود تا در این کنفرانس علمی چارچوب مشخصی برای چگونگی فعالیت صفحات حوادثدر نظر گرفته شود‌ که علاوه بر اطلاع‌رسانی این‌گونه صفحات به تولید امنیت مبادرت کنند.

فرمانده ناجا با اشاره به برگزاري اين نشست علمي گفت: در حال حاضر مسوولان ذيربط در حال برگزاري مراحل اوليه و فراخوان اين کنفرانس هستند و به نظر ميرسد اين کنفرانس علمي در نيمه دوم سال ۹۰ برگزار شود.