به گزارش فارس مسعود زاهديان؛ درباره مبارزه با دانهدرشتهاي مواد مخدر اظهار داشت: دانهدرشتهاي مواد مخدر يكي از مواردي است كه سيستم مقابله با اعتياد با آن برخورد شديدي دارد. ما در كل دو نوع اقدام مقابله اي داريم كه يكي در حوزه پاكسازي مظاهر علني اعتياد يعني مبارزه با خردهفروشهاست و ديگري مبارزه با دانهدرشتها است.

وی افزود: برخورد با دانه درشت‌ها بیشتر برخورد‌های اطلاعاتی است که به عنوان هدف اصلی سیستم مقابله‌ای محسوب می‌شود و در این زمینه معیار ارزیابی پلیس و سیستم اطلاعاتی، مبارزه با این عناصر ام‌الفساد است.

زاهدیان تصریح کرد: از بعد از انتساب دادستان کل کشور اتفاقات خوبی در حوزه مقابله با دانه‌درشت‌ها افتاده است که از جمله آن سرعت بخشی به کار پرونده‌ها و اثربخشی احکام آنهاست.

وي اضافه كرد: اما مسلما اين اقدامات كامل نبوده و بايد تكميل شود و اقدامات اصلاحي زيادي نيازمند است.