به گزارش مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آستانه سال تحصیلی ۹۱-۹۰ دانشگاهها را در زمینه هدفمند کردن امور تغذیه ملزم کرد تا در راستای ارائه غذایی با کیفیت بالاتر، ایجاد تنوع غذایی در امر تغذیه دانشجویی و تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی بهتر دانشگاه در زمینه امور تغذیه دانشجویی گام بردارند.

سهم دانشجویان از پرداخت هزینه غذای دانشجویی به ۵۰ درصد هم می‌رسد

بر اساس بخشنامه‌ای با عنوان " هدفمند کردن غذای دانشجویی " که ۸ شهریور ماه ۹۰ به امضای محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم و کیوان مرادیان رئیس صندوق رفاه دانشجویان رسیده است دانشگاه‌ها ملزم شدند در راستای واقعی شدن نرخ غذای دانشجویی حرکت کنند. به این ترتیب که در طول ۵ سال برنامه پنجم توسعه طوری برنامه‌ریزی کنند که تا ۵۰ درصد قیمت تمام شده غذای دانشجویی به عنوان سهم دانشجو از وی دریافت شود.

قیمت ژتون غذای دانشجویی در سال تحصیلی ۹۱-۹۰

قیمت ژتون غذای دانشجویی برای سال تحصیلی ۹۱-۹۰ نیز بین ۲ هزار و ۹۰۰ تا ۴ هزار و ۸۵۰ ریال بر اساس فهرست غذایی تعیین می‌شود.

گفتنی است در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ که اولین سال تحصیلی دانشگاهها در برنامه پنجم توسعه است قیمت ژتون غذای دانشجویی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت واقعی است که دانشگاهها تا پایان برنامه پنجم توسعه باید این میزان را به ۵۰ درصد قیمت واقعی غذای دانشجویی برسانند.

شرایط و میزان وام تغذیه دانشجویان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر کرده است به دانشجویان متقاضی وام تغذیه، تا ۵۰ درصد قیمت ژتون غذای دانشجویی وام اعطا شود. همچنین دانشگاه‌ها موظف شدند به دانشجویان مستعد کم بضاعت به تشخیص معاون دانشجویی دانشگاه تا ۱۰۰ درصد قیمت ژتون غذای دانشجویی، وام تغذیه اعطا کنند. بازپرداخت وام تغذیه نیز پس از فارغ‌التحصیلی انجام می‌شود.

حذف یارانه غذای دانشجویی در روزهای تعطیل سال تحصیلی جدید

بر طبق این گزارش، دانشگاه‌ها در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ موظف شدند فقط برای روزهای مندرج در تقویم آموزشی دانشگاه نسبت به ارائه غذای یارانه‌ای به دانشجویان اقدام کنند. در ابلاغیه وزارت علوم به دانشگاه‌ها تاکید شده که دانشگاه‌ها سعی کنند در روزهای تعطیل نیز غذا را با نرخ قیمت تمام شده به دانشجویان ارائه کنند.

دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید حداقل ۲ نوع غذا ارائه می‌کنند

همچنین دانشگاه‌ها برای هدفمند کردن امور تغذیه در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ ملزم به ارائه حداقل دو نوع غذا به منظور حسن انتخاب دانشجو شدند. البته کلیه این خدمات رفاهی مشمول دانشجویان سنوات مجاز تحصیل می‌شود.

ایجاد حداقل یک رستوران آزاد دانشجویی در هر دانشگاه

ایجاد حداقل یک رستوران آزاد دانشجویی در هر دانشگاه تا پایان سال ۹۰ از دیگر تدابیری است که وزارت علوم همراه با ابلاغ برنامه هدفمند کردن غذای دانشجویی به دانشگاهها مورد تاکید قرار داده است.