به گزارش مهر علی محمد قلی با بیان اینکه برای ضرورت تسهیل تردد بانوان شهر، تیمی تشکیل شد تا با بررسی های آماری در خصوص افزایش تعداد واگن های ویژه بانوان تصمیم گیری کند، گفت:بر اساس نتایج به دست آمده از ابتدای مهرماه یک واگن به بخش خانم ها اضافه می شود.

وی ادامه داد: این تیم وی‍ژه طی چند ماه گذشته تعداد بانوانی را که به دلیل ازدحام مسافر ناچار می شوند از دیگر واگن های قطار استفاده کنند، شمارش کرد و در نهایت در هر قطار سه واگن به خانم ها اختصاص داده شد.

قلی ها در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که در برخی از ایستگاه های مترو برای استفاده از سرویس های بهداشتی مبلغ ۱۶۵ تومان دریافت می کنند، معیاراین نرخ چیست، گفت: واگذاری سرویس های بهداشتی مترو به بخش خصوصی در دوره مدیریت گذشته مصوب شده بود که طی ۱۵ روز آینده این مسئولیت از پیمانکار گرفته می شود و شهروندان می توانند به طور رایگان از این امکانات استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با بیان این که در هفته اول مهر ماه استفاده از مترو برای دانشجویان و دانش آموزان رایگان است گفت: این افراد می توانند با ارائه کارت دانشجویی و دانش آموزی هفته اول مهر ماه را به طور رایگان از مترو استفاده کند.

وی با اشاره به این که روزانه دو میلیون تفر از مترو استفاده می کنند گفت: بر اساس تجربیات سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد در آغاز مهرماه برتعداد مسافران مترو افزوده می شود.